Produse

Folii solare speciale

Transmisia luminii vizibile Reflectia luminii vizibile Transmisia energiei solare Absorbtia energiei solare Reflectia energiei solare Transmisia UV Reflectia totala a energiei solare

Celsius 70

34% 38% 17% 44% 39% 1% 74%

Solar 80

17% 50% 14% 47% 39% 1% 79%

Spectra Crystal

62% 14% 37% 34% 29% 1% 57%