Produse

Folii solare mate

Transmisia luminii vizibile Reflectia luminii vizibile Transmisia energiei solare Absorbtia energiei solare Reflectia energiei solare Transmisia UV Reflectia totala a energiei solare

Matte Silver

18% 60% 11% 33% 56% 1% 80%

Matte Grey

30% 11% 48% 39% 13% 1% 39%

Matte Bronze

36% 11% 50% 37% 13% 1% 39%